Mema Loovagentuur

Mema. See on lühike ja loov versioon seni peamiselt sündmuskorralduses tegutsenud Memory Makersist. Mema loovagentuur sündis, sest üha enam kasvab visuaalse kommunikatsiooni osatähtsus ning sellega ka vajadus omanäolise toote või teenuse, aga ka inspireeriva töökeskkonna või koolituse järele. Millegi teistmoodi tegemine ning läbi detailide tähenduse loomine on Mema tugev külg. Memas ollakse veendunud, et läbimõeldud disain on osa teadlikust kommunikatsioonist, millega saab tõsta organisatsiooni konkurentsivõimet ning jõuda soovitud eesmärgini.